Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U 2024. godini Europska komisija dodijelit će 185,9 milijuna eura za financiranje aktivnosti promicanja održivih i visokokvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Europske unije.

Usvojenim Godišnjim programom rada za 2024. u okviru Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u pogledu poljoprivredni proizvodi koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama definiraju se prioriteti i ciljevi promotivnih kampanja.

Europska komisija ovim Godišnjim programom rada za 2024. stavlja naglasak na promotivne kampanje koje doprinose ostvarenju političkih prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024., odnosno Europskog zelenog plana i Strategije od polja do stola, kao i Europskom planu za borbu protiv raka.
Prijedlozi programa informiranja i promocije u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u 2024. godini trebali bi obuhvaćati proizvode iz održivih poljoprivrednih praksi koji doprinose smanjenju upotrebe pesticida i antimikrobnih sredstava, smanjenju gnojidbe i onečišćenja vode, smanjenju emisije stakleničkih plinova, jačanju ekološke poljoprivrede i usmjerene su na dobrobit životinja.
Za odabrane programe iz održive proizvodnje namijenjeno je 62 milijuna eura, uključujući 42 milijuna eura za ekološke proizvode.

Za više informacija: https://www.dunea.hr/novosti/2566-europska-komisija-izdvojit-ce-vise-od-185-milijuna-eura-za-promicanje-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda-u-europskoj-uniji-i-izvan-nje