Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Politički dogovor koji su 20. prosinca postigli Europski parlament i Vijeće o paktu o migracijama i azilu važan je korak prema zajedničkom sustavu za upravljanje migracijama u EU-u.

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: „Europa je snažna zajednica koja može pronaći odlične odgovore na velike izazove. Pozdravljam pravovremeni politički dogovor Parlamenta i Vijeća o ključnim elementima novog pakta o migracijama i azilu. Naš je cilj bio pronaći pravedan i pragmatičan pristup zajedničkom upravljanju migracijama u EU-u. To je ključan korak u osiguravanju da Europa raspolaže alatima za upravljanje migracijama.”

Dogovorom je obuhvaćeno pet ključnih prijedloga Pakta: Uredba o dubinskoj provjeri, Uredba o Eurodacu, Uredba o postupcima azila, Uredba o upravljanju migracijama u području azila, Uredba o kriznim situacijama i višoj sili.
Nakon što Europski parlament i Vijeće formalno usvoje te prijedloge, uspostavit će se stupovi novog pakta o migracijama i azilu.