Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Komisija je 12. lipnja potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu petog hrvatskog zahtjeva za plaćanje u iznosu od 821,7 milijuna eura (bez pretfinanciranja) u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU.

Nakon ocjene zahtjeva za plaćanje podnesenog 15. travnja 2024. Komisija je preliminarno zaključila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila 25 ključnih etapa i 12 ciljnih vrijednosti utvrđenih u Provedbenoj odluci Vijeća za peti obrok bespovratnih sredstava i prvi obrok zajma.

Petnaest reformi i 16 ulaganja potaknut će pozitivne promjene za građane i poduzeća u Hrvatskoj u područjima digitalizacije, javne uprave, održivog prometa, upravljanja vodoopskrbom i javnom odvodnjom, turizma, pravosuđa, obrazovanja i zdravstva.

Glavne mjere u ovom zahtjevu za plaćanje uključuju:

• Otporniji i financijski održiviji zdravstveni sustav: Hrvatska je dovršila funkcionalnu integraciju devet bolnica kojima upravlja država. Očekuje se da će smanjenje broja prijema u akutni stacionarni bolnički odjel i veća pažnja prema svakodnevnim bolničkim uslugama dovesti do financijski održivijeg zdravstvenog sustava. Reformama će se poduprijeti prelazak Hrvatske na otporniji, financijski održiviji, pristupačniji i više uključiv zdravstveni sustav, u skladu s ciljevima europske zdravstvene unije.
• Uspostava jedinstvene kontaktne točke za sve usluge internetske javne službe za korisnike:Hrvatska je uspostavila centralizirani sustav za učinkovitiju potporu korisnicima internetskih javnih usluga u interakciji sa svim javnopravnim tijelima u Hrvatskoj. Time se usklađuju usluge internetske službe za korisnike u javnopravnim tijelima i uključuju povratne informacije korisnika za poboljšanje interakcije. Očekuje se da će ta jedinstvena kontaktna točka poboljšati pristup građana i poduzeća javnim uslugama, usklađujući je sa Strategijom digitalne Hrvatske do 2032.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/pozitivna-preliminarna-ocjena-petog-hrvatskog-zahtjeva-za-placanje-iz-mehanizma-za-oporavak-i-2024-06-12_hr?prefLang=en