Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je na prvom sastanku projektnog konzorcija, održanom u online formatu 1. srpnja, čime je započela provedba novog projekta GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy.

Projekt GUSTI za cilj ima identificiranje, valoriziranje i promicanje održivog gastro turizma kao nematerijalne kulturne baštine na području uključenih ruralnih regija Hrvatske i Italije. Vrijedan je 2.624.530,01 EUR i ugovoren u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021-2027 uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 80%, a za Regionalnu agenciju DUNEA osiguran je iznos od 329.850,00 EUR.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije projektom će se uspostaviti nova tematska staza na području otoka Mljeta, kao jedna od sedam tematskih turističkih staza u okviru krovnog projekta ‘Rural Dubrovnik Neretva’; revitalizirat će se ‘Hrvatski Otočni Proizvod’ – projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji za cilj ima poticanje proizvodnje izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda; nabavit će se suvremena digitalna oprema za Muzej vinogradarstva i vinarstva Putniković kao i za općinu Orebić; organizirat će se i održati brojne edukacije za vinare i dionike s projektnog područja, te će se organizirati internacionalna konferencija u Dubrovniku na temu eno-gastronomskog turizma.

Uz Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA u projektu sudjeluju partneri iz Hrvatske: Ličko-senjska županija, ujedno i vodeći projektni partner, Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije – JURRA kao i Regionalna razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA NOVA, te talijanski partneri: Regija Emilia-Romagna, Javno kazalište regije Puglia, Venecijanski klaster, te Spin-off Sveučilišta u Padovi “Spin Life S.r.l“. Pridruženi partneri na projektu su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (partner Regionalne agencije DUNEA) kao i Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije (partner JURRA-e).

Na sastanku su predstavljeni projektni partneri, prezentirana je faza projektne implementacije kao i programska pravila od strane Zajedničkog tajništva programa Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027, te je dogovoren tijek projektnih aktivnosti od strane vodećeg partnera, Ličko-senjske županije.