Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od otprilike 31 milijun eura za potporu sektorima stočarstva i proizvodnje usjeva u kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore u slučaju krize i tranzicije koji je Komisija donijela 9. ožujka 2023. radi potpore mjerama u sektorima koji su ključni za ubrzavanje zelene tranzicije i smanjenje ovisnosti o gorivu. Novim okvirom izmjenjuje se i djelomično produljuje privremeni okvir za krizne situacije koji je donesen 23. ožujka 2022. kako bi se državama članicama omogućilo da pruže potporu gospodarstvu u kontekstu trenutačne geopolitičke krize, koji je već izmijenjen 20. srpnja 2022. i 28. listopada 2022.

U okviru programa potpora će se sastojati od ograničenih iznosa potpore u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Svrha je mjere poduprijeti potrebe za likvidnošću stočara i proizvođača usjeva pogođenih trenutačnom geopolitičkom krizom.

Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije. Konkretno, potpora i. ne premašuje 250 000 eura po korisniku; i ii. dodijelit će se najkasnije 31. prosinca 2023. Komisija je zaključila da je program potreban, primjeren i razmjeran za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krize i tranziciju. Na temelju toga Komisija je odobrila program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.