Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Povodom Međunarodnog dana migranata 18. prosinca, Zajednički istraživački centar (JRC) Europske Komisije objavio je novo izdanje Atlasa migracija, internetskog alata s najnovijim usklađenim i potvrđenim podacima o migracijama za 27 država članica EU-a i 171 državu i teritorije diljem svijeta.

Izdanje za 2023. sadržava poseban tematski odjeljak o trendovima solidarnosti EU-a prema osobama raseljenima iz Ukrajine. Vidljivo je da su odlučnost i otpornost Europljana u pružanju potpore Ukrajini i raseljenim osobama i dalje snažne na razini EU-a. To se podudara s rezultatima istraživanja Eurobarometra iz kolovoza 2023. koji pokazuju da 79 % ljudi podržava prihvat osoba koje bježe od rata u EU.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/atlas-migracija-2023-potvrduje-kontinuiranu-snaznu-potporu-eu-ukrajincima-koji-bjeze-od-rata-2023-12-18_hr