Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U prostorijama centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u Opuzenu, 28. ožujka predstavnica Regionalne agencije DUNEA i članovi udruge ESN Dubrovnik predstavili su studentima na razmjeni sa Sveučilišta u Valenciji djelovanje EUROPE DIRECT DNŽ centra.

Podsjetimo, nositelj projekta EUROPE DIRECT DNŽ je Regionalna agencija DUNEA, a pridruženi partneri u provedbi aktivnosti su Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu i Erasmus Student Network Dubrovnik (ESN). Od nedavno, u rad udruge ESN Dubrovnik uključili su se i studenti na razmjeni sa Sveučilišta u Valenciji, ujedno korisnici Erasmus + Internshipa.

Studenti iz Španjolske na praksi su u Dubrovniku do srpnja ove godine, a kao članovi Erasmus student network Dubrovnik pridružit će se i aktivnostima u okviru centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije. Svojim idejama pomoći će unaprjeđenju EUROPE DIRECT centra te popularizirati EU politike i mogućnosti među građanima, a posebno među mladima.

Na održanom sastanku se između ostalog, razgovaralo o mogućnostima koje centar nudi za mlade ljude, o nadolazećim aktivnostima, kao i o pub kvizu kojeg EUROPE DIRECT DNŽ organizira na mjesečnoj razini, a za kojim su najveći interes pokazali upravo studenti na razmjeni.