Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U Centru za nadzor i prevenciju posljedica poplava u Opuzenu održan je sastanak dijela hrvatskih partnera na projektu STREAM. Uz predstavnike Dubrovačko-neretvanske županije nazočili su i predstavnik Sveučilišta u Zadru te predstavnik Hrvatskih voda, a glavna tema sastanka bila je izrada izrada mape i katastra rizika od poplava za područje doline rijeke Neretve.

Voditelj projekta STREAM za Dubrovačko-neretvansku županiju Mato Tomljanović je pozdravio sve nazočne te naglasio kako se u suradnji sa Sveučilištem u Zadru provode aktivnosti čijom će se realizacijom dobiti važni podaci koji će pridonijeti poboljšanju sustava ranog upozorenja te smanjenju posljedica od poplava kojima je posebno izloženo neretvansko područje.

Voditelj projekta za Sveučilište u Zadru Vlatko Roland predstavio je do sada prikupljene i obrađene podatke koje su dobili radom na terenu. Također je naglasio kako je važno poboljšati detekciju, praćenje i upravljanje rizikom od poplava te razviti sustav ranog upozorenja koji će povećati sigurnost i umanjiti štetne posljedice na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomiju. Upravo na tome radi Sveučilište u Zadru i to će se napraviti kroz izradu katastra pluvijalnih poplava, modela rizika od poplava i planova upravljanja rizikom od poplava.

Predstavnik Hrvatskih voda Andrej Pavlović naglasio je da će ovaj dokument pomoći daljnjem ublažavanju rizika od poplava, podizanju svijesti građana i donositelja odluka.

Vrijednost projektnih aktivnosti na našem području je 5,8 milijuna kuna, od čega se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, putem programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, sufinancira 85 posto tog iznosa. Ostatak od 15 posto osigurava Dubrovačko-neretvanska županija vlastitim sredstvima, a sve aktivnosti se provode uz stručnu i tehničku pomoć Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.