Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je donijela tri programa rada Digitalne Europe i u njima je navela ciljeve i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti ukupno 1,98 milijardi eura. Prvi skup programa rada odnosi se na strateška ulaganja s pomoću kojih će se ostvariti Komisijini ciljevi za digitalno desetljeće Europe. Cilj je programa Digitalna Europa ojačati tehnološku suverenost Europe i staviti na tržište digitalna rješenja koja će koristiti građanima, javnim upravama i poduzećima. Glavni program rada, vrijedan 1,38 milijardi EUR, usmjerit će na ulaganja u području umjetne inteligencije, računalstva u oblaku i podatkovnih prostora, kvantne komunikacijske infrastrukture, naprednih digitalnih vještina i široke uporabe digitalnih tehnologija u gospodarstvu i društvu do kraja 2022. Uz taj glavni program rada Komisija je objavila i dva posebna programa rada: prvi se odnosi na financiranje u području kibersigurnosti, a proračun mu je 269 milijuna EUR do kraja 2022.; drugi se odnosi na uspostavu i rad mreže europskih centara za digitalne inovacije, a proračun mu je 329 milijuna EUR do kraja 2023.

Glavni program rada Digitalne Europe odnosit će se na ulaganja, npr.:
• uvođenje zajedničkih podatkovnih prostora (npr. podatkovnih prostora za proizvodnju, mobilnost i financije) koji će javnom sektoru i poduzećima, malim, srednjim i novoosnovanima, olakšati prekograničnu razmjenu podataka, kao i uvođenje objedinjene cloud-to-edge infrastrukture i usluga, što će biti okosnica digitalnih rješenja za siguran protok podataka;
• izgradnja objekata za testiranje i eksperimentiranje s rješenjima koja se oslanjaju na umjetnu inteligenciju radi poticanja korištenja pouzdane umjetne inteligencije (i među malim, srednjim i novoosnovanim poduzećima) u reakciji na velike društvene izazove kao što su klimatske promjene i održiva zdravstvena skrb (npr. uvođenje objekata za testiranje umjetne inteligencije u zdravstvu i u pametnim gradovima i zajednicama);
• uvođenje sigurne infrastrukture za kvantnu komunikaciju u EU-u (EuroQCI) koja će osigurati dobru otpornost na kibernapade;
• osnivanje i održavanje diplomskih studija iz bitnih naprednih digitalnih tehnologija radi jačanja digitalnih vještina u Europi, kao i održavanje digitalnih tečajeva za mala i srednja poduzeća, što je najavljeno u Programu vještina i Strategiji za MSP-ove iz 2020.
• uspostava, rad i trajno dinamično održavanje digitalnih usluga koje potiču prekograničnu interoperabilnost rješenja namijenjenih javnim upravama (npr. europski digitalni identitet).

Program rada za područje kibersigurnosti bavit će se ulaganjima u izgradnju napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost. Financirat će se razvoj i optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibersigurnošću, poticat će se razmjena dobre prakse i osigurati široko uvođenje najsuvremenijih kibersigurnosnih rješenja u cijelom europskom gospodarstvu. Kako bi se ispunili njegovi ciljevi, programom Digitalna Europa uspostavit će se mreža europskih centara za digitalne inovacije koja će osigurati pristup testiranju tehnologije i poticati digitalnu transformaciju privatnih i javnih organizacija diljem Europe, što se može odnositi i na vlade na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Europski centri za digitalne inovacije bit će važan instrument s pomoću kojega će EU-ove politike, posebno industrijska te politika koja se odnosi na mala, srednja i novoosnovana poduzeća, pomagati poduzećima i javnom sektoru u dvostrukoj zelenoj i digitalnoj tranziciji.