Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S obzirom na to da se nekoliko zemalja bori sa šumskim požarima koji se brzo šire, EU poduzima mjere za jačanje borbe protiv požara i pruža prijeko potrebnu potporu pogođenim zajednicama s više od 490 vatrogasaca i devet zrakoplova za gašenje požara raspoređenih u Grčku i Tunis od 18. srpnja.
Šumski požari izazvani sušnim vremenskim uvjetima i visokim temperaturama predstavljaju ozbiljnu prijetnju životu, sredstvima za život i ekosustavima diljem Sredozemlja. Kao odgovor na to, Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu još jednom pokazuje da je on ključan instrument solidarnosti i suradnje među državama članicama EU-a i šire tijekom izvanrednih situacija.
Kako bi bio bolje pripremljen za potporu državama članicama u toj sezoni šumskih požara, EU je ojačao svoj Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije posebnim timom za potporu šumskim požarima koji će pratiti, predviđati i rano djelovati.
Države članice mogu aktivirati Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu kako bi zatražile pomoć u borbi protiv šumskih požara. rescEU jača odgovor EU-a u području civilne zaštite uspostavom pričuve koja se mobilizira ako nisu dostupna druga nacionalna sredstva.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/sumski-pozari-eu-pruza-kljucnu-pomoc-mediteranskoj-regiji-2023-07-26_hr