Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je, 3. studenog 2022. godine, organizirala Znanstveni skup pod nazivom Delta Neretve – klimatske promjene, trenutna postignuća i budući izazovi u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću.

Znanstveni skup se održao u sklopu projekta Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance; Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje – SeCure.

Na početku Znanstvenog skupa prisutnima se obratila ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić, zatim gradonačelnik grada Metkovića Dalibor Milan te župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Znanstvenom skupu prisustvovala je i pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine Žaklina Marević, ravnateljica Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA Melanija Milić, načelnica Općine Zažablje Maja Vrnoga, načelnik Općine Pojezerje Borislav Dominiković te predstavnik Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Veselko Luburić.

U prvom dijelu Znanstvenog skupa predstavila su se tri završena Interreg projekta iz kojih je proizašao projekt SeCure, a u drugom dijelu svjetski priznati hrvatski znanstvenici održali su predavanja na temelju svojih istraživanja i saznanja vezanih za klimatske promjene kako na razini Hrvatske tako i delte Neretve. Budući da su klimatske promjene širok problem koji zahvaća mnoštvo sektora, cilj ovih znanstvenih predavanja bio je pružiti informacije za raspravu i ukazati na poveznice između klimatskih promjena i okoliša koje sežu od šteta u gospodarstvu do gubitka bioraznolikosti te predložiti smjernice za prilagodbu i ublažavanje njihovih učinaka.

Nakon završetka Skupa za sve zainteresirane sudionike bio je organiziran prijevoz autobusom od Metkovića do mjernih postaja na lokacijama – ušće Neretve i Jasenska. Radi se o mjernim postajama koje su postavljene u sklopu projekta MoST na područjima koja su prepoznata kao izrazito ugrožena štetnim djelovanjem morske vode, a na kojima se provodi redovno terensko ispitivanje saliniteta te ostalih parametara površinske i podzemne vode.

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – CHANGE WE CARE, MoST i ASTERIS na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa. Praćenje raspodjele soli te istraživanja njihovog utjecaja na poljoprivredu i bioraznolikost provodit će se u obalnim područjima Delte Neretve, Venecije i Ravene. Glavni ciljevi projekta su: Očuvanje obalnih područja od zaslanjenja koje utječe na poljoprivredu i bioraznolikost; Jačanje suradnje između znanstvenih institucija i upravljačkih ustanova s ciljem izrade smjernica za upravljanje vodnim resursima i prilagodbu na zaslanjenje u obalnim područjima; Procjene opasnosti, osjetljivosti i ranjivosti obalnih područja na prodor slane vode; Produženo trajanje predloženih rješenja te podizanje svijesti kod mladih, lokalnih dionika i znanstvene zajednice o negativnom utjecaju slane vode na okoliš.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode, Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600 tisuća eura, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80 tisuća eura. Projekt je sufinanciran s 85 posto sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost i traje do 30. lipnja 2023. godine.

Za više informacija: https://www.dunea.hr/novosti/2085-projekt-secure-u-metkovicu-odrzan-znanstveni-skup-delta-neretve-klimatske-promjene-trenutna-postignuca-i-buduci-izazovi