Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Program „EU za zdravlje” ambiciozan je odgovor EU-a na COVID-19. Pandemija ima velik utjecaj na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje i zdravstvene sustave u Europi.
Novi program „EU za zdravlje” ići će korak dalje od odgovora na krizu kako bi se poradilo na otpornosti zdravstvenih sustava.
Prvi godišnji program rada EU4Health osigurat će 312 milijuna eura za pripravnost na krizu, prevencija bolesti, unapređenje zdravstvenih sustava i zdravstvene radne snage te digitalizacija.
Više informacija o programu “EU za zdravlje” dostupne ovdje: LINK