Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predstavljamo Regionalnu agenciju DUNEA, osnovanu 2006. godine na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije. U svojem dosadašnjem iskustvu u pripremi i provedbi EU projekata, DUNEA služi kao regionalni koordinator razvoja Dubrovačko-neretvanske županije. Sami cilj agencije jest osigurati razvoj Županije te poboljšanje kvalitete života u općinama, gradovima, školama kroz EU fondove.

DUNEA je od osnutka  provodila niz projekata putem prekograničnih i međuregionalnih suradnji (IPA, Crossborder, IEE, UNDP, SEE, MED, INTERREG, IPA Adriatic, Europe for citizens itd.).

Kao vodeća organizacija Europe Direct-a Dubrovačko-neretvanske županije, DUNEA će nastaviti održavati suradnju i širiti mrežu kontakata kroz organizaciju različitih događanja/edukacija te informiranje građana i šire javnosti putem uspostavljenih kanala na društvenim mrežama.