Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 5. travnja je donijela prijedlog uredbe o prijenosu kaznenih postupaka među državama članicama. Zbog povećanja prekograničnog kriminala sve je veći broj slučajeva u kojima je više država članica nadležno za kazneni progon u istom predmetu. Usporedni ili višestruki kazneni progon može biti neučinkovit, ali i naštetiti pravima dotičnih pojedinaca jer se osobu ne može dvaput kazneno goniti ni kazniti za isto kazneno djelo.

Prijedlogom će se stoga spriječiti dvostruki postupci i izbjeći nekažnjavanje u slučaju odbijanja predaje na temelju europskog uhidbenog naloga. Osim toga, osigurat će se da se kazneni postupci vode u državi članici koja je za to u najboljem položaju, primjerice u državi u kojoj je počinjen najveći dio kaznenog djela. Zajednička pravila uključivat će:

popis zajedničkih kriterija za prijenos postupka, kao i razloga za odbijanje prijenosa postupka
rok za donošenje odluke o prijenosu postupka
pravila o troškovima prevođenja i učincima prijenosa postupka
obveze u pogledu prava osumnjičenika i optuženika te žrtava
pravila o upotrebi prekograničnih digitalnih kanala za komunikaciju među nadležnim tijelima.

Kako bi postupak prijenosa bio učinkovitiji, prijedlogom uredbe uređena je i nadležnost u posebnim slučajevima. Očekuje se da će se time smanjiti fragmentacija, pružiti veća pravna sigurnost i u konačnici povećati broj uspješno prenesenih kaznenih postupaka.

Sljedeći koraci

Da bi predložena uredba mogla stupiti na snagu, Europski parlament i Vijeće moraju raspraviti o njoj i prihvatiti je.