Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pelješki varenik, jedan od naj­cjenjenijih tradicionalnih proizvoda hrvatske kuhinje, dobiva certifikat kroz projekt TAKE IT SLOW. Ovaj strateški bilateralni projekt kojeg vodi Dubro­vačko-neretvanska županija uz Regi­onalnu agenciju DUNEA promovira životni stil na Jadranu kao inspiraciju za održivi razvoj.

Pelješki varenik, koji je već stoljećima poznat po svom jedin­stvenom okusu i mirisu, tako postaje prvi proizvod koji je certificiran kroz ovaj projekt, zajedno s dva proizvođača s područja Pelješca.

Certifikacija dodatno potvrđuje kva­litetu Pelješkog varenika, a da bi pro­izvod dobio certifikat, proizvođači moraju zadovoljiti stroge standarde proizvodnje, uključujući upotrebu eko­loški uzgojenog grožđa, tradicionalne metode proizvodnje i održavanje viso­kih higijenskih standarda. Certifika­cija kroz projekt TAKE IT SLOW ima veliki značaj za proizvođače Pelješkog varenika. Pomaže im u promociji pro­izvoda na domaćem i međunarodnom tržištu te im omogućuje pristup novim poslovnim prilikama.

Obiteljsko poljoprivredno gospodar­stvo Čalić Marijeta nalazi se na lokali­tetu Prizdrina. Gospodarstvo obrađuje dva hektara vinograda južne ekspozi­cije u blizini sela i na položaju Postup. Uvjeti podizanja vinograda su ekstre­mni, budući da se radi o izuzetno teš­kim terenima pod kutom i do 45 stup­njeva, s puno kamenja i tlom, koje je u obliku žljebova duboko profilirano. Takav prostor oplemenjuje se ručnim formiranjem terasa sa suhozidima, kako bi se zaštitila i očuvala zemlja.

Obrada vinograda i nasada je tradicij­ska, prirodna, a proizvodi su ekološki certificirani od 2008. godine.

Vinarija Bartulović je otvorena 1989. godine, nakon što je 40 godina bila dio lokalne zadružne vinarije. Uvođenjem suvremenih tehnologija i održivog gos­podarenja vinogradima i vinarijom, pozicionira se kao jedan od pionira privatne i ekološke proizvodnje vina. Vinogradi se prostiru na ukupno 3 ha, a raspoređeni su na nekoliko manjih parcela, što omogućava izradu razli­čitih stilova vina. Nadmorska visina vinograda varira od 50 do 400 metara, a tipovi tla su različiti od lokaliteta do lokaliteta. Godišnja proizvodnja je oko 12.000 boca, od čega je 80% domaćeg crvenog plavca malog, a 20% je bijelog rukataca. Tradicionalni rad u vinogra­dima, prirodna fermentacija i izosta­nak filtriranja u suvremenoj opremi čine ova vina autohtonim predstavni­cima svog podneblja i tla.

TAKE IT SLOW je strateški bilateralni projekt Hrvatske i Italije osmišljen s ciljem upravljanja i promocije Jadrana kao zelene, pametne i održive destina­cije, a nositelj projekta je Dubrovačko – neretvanska županija uz tehničku pomoć Regionalne agencija DUNEA kroz provedbu projekta ‘Znanjem do EU fondova’.

Slow Food uvjetuje uvrštavanje na svoje popise sudje­lovanjem u poljoprivredi koja se temelji na mudrosti lokalnih zajednica, koje žive u harmoniji s ekosustavom u kojem obitavaju. Pelješki varenik je prvi Slow Food pre­zidij u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.