Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ESN Dubrovnik je prošlog tjedna, 13. i 14. rujna 2021., organizirao u srednjim školama edukativne prezentacije u sklopu projekta Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije. Interaktivna i edukativna predavanja su bila organizirana u Gimnaziji Dubrovnik i Dubrovačkoj Privatnoj Gimnaziji. Tom prilikom učenici četvrtih razreda imali su priliku pobliže se upoznati sa mogućnostima i prilikama koje se nude za mlade na razini EU, te o samom Erasmus+ programu.
Program promiče obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao najvažnija područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Nakon velikog uspjeha u razdoblju od 2014. do 2020. uloženo je još više truda da program Erasmus+ pruži priliku većem broju sudionika i širem spektru organizacija, a u prvom je planu njegov kvalitativni učinak i doprinos uključivijem i povezanijem, zelenijem i digitalnijem društvu. Kroz ovu aktivnost predstavio se program Europske snage solidarnosti s ciljem osmišljavanja zajedničkih aktivnosti Europe Direct-a Dubrovačko-neretvanske županije i škola. Učenici su se kroz interaktivnu nastavnu aktivnost upoznali sa radom Europe Direct-a te programom ESS-a.


Radionica medijska pismenost
Ujedno, u sklopu projekta “Ekskluzivno donosimo” ESN Dubrovnik je održao edukativne radionice o medijskoj pismenosti. Projekt ima za cilj educirati krajnje korisnike o medijskoj pismenosti.
Kroz interaktivnu radionicu učenici su kroz različite primjere stekli znanja kojim će moći prepoznati istinitost medijskih napisa na internetu. Tom prilikom se predstavio i rad Europe Direct-a Dubrovačko-neretvanske županije, projekta kojim se EU približava građanima, kao i njenim vrijednostima i mogućnostima. Predstavile su se i zadaće koje projekt obavlja te ciljevi koji se žele postići. Europe Direct Dubrovačko-neretvanska županije, kao važan centar za građane u županiji, promovira Konferenciju o budućnosti Europe, kao važni događaj koji za cilj ima pokretanje široke i otvorene političke rasprave o budućnosti Europske unije. Konferencija o budućnosti Europe prezentirala se u Gimnaziji Dubrovnik i Dubrovačkoj Privatnoj Gimnaziji gdje su se učenici mogli pobliže upoznati sa samim pojmom i događanjem. Podsjetimo, Konferencija o budućnosti Europe prilika je da se čuje glas svih Europljana. Sa ovim alatom dana je mogućnost građanima da sudjeluju u oblikovanju budućnosti EU-a. Konferencija o budućnosti Europe inicijativa je koju zajednički organiziraju Europski parlament, Vijeće i Komisija kako bi saslušali mišljenja Europljana i Europljanki o budućnosti Europe, a sastoji se od niza rasprava i debata koje predvode građani i građanke. Stoga će osobe iz cijele Europe putem digitalne platforme te na europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim događanjima posvećenim europskim izazovima i prioritetima moći razmijeniti ideje i doprinijeti oblikovanju naše zajedničke budućnosti. Očekuje se da će se do proljeća 2022. u okviru konferencije donijeti zaključci i pružiti smjernice o budućnosti Europe.