Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se dodjeljuje na inicijativu Europske komisije, lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.

Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label – EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i zajedničke baštine, poštivanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.

Postupak prijave odvija se u dva kruga:

Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator. Rok za prijavu nominacija na nacionalnoj razini je do 1. veljače 2023. godine.

Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici. Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine otvorene su do 1. ožujka 2023. godine.

Prijedlozi lokaliteta za Oznaku europske baštine prijavljuju se putem Obrasca za prijavu Europske komisije, a ispunjeni obrazac šalje se nacionalnom koordinatoru na evaluaciju u prvom krugu koji se odvija na nacionalnoj razini.

Prijedloge na nacionalnoj razini potrebno je dostaviti na adresu: ehl@min-kulture.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom Oznaka europske baštine, do 1. veljače 2023. godine.

Nakon zaprimanja prijedloga, Ministarstvo kulture i medija provest će proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji u predviđenom roku. Više informacija, uputstva za prijavu i dodatna dokumentacija, dostupni su na web stranici Desk kultura: https://deskkultura.hr/hr/novosti/poziv-za-prijavu-lokaliteta-oznake-europske-bastine-za-selekciju-2023-2024-godine

Za Oznaku europske baštine mogu se prijaviti nacionalni, tematski nacionalni i transnacionalni lokaliteti. Nacionalni lokaliteti podrazumijevaju prijavu jednog lokaliteta s područja zemlje članice, dok tematski nacionalni lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u istoj državni članici, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u različitim državama članicama, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju i jedan lokalitet koji se nalazi na teritoriju više država članica.

Lokaliteti koji se mogu prijaviti mogu biti spomenici, prirodna, podvodna, arheološka, industrijska ili urbana mjesta; kulturni krajolici, memorijalna mjesta, kulturna dobra i predmeti, nematerijalna baština. U slučaju kulturnih dobara i predmeta, kao i nematerijalne baštine, mora postojati veza do jasno prepoznatljivog fizičkog prostora u kojem će se provoditi informativne i obrazovne aktivnosti.