Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 15. ožujka od Hrvatske primila prvi zahtjev u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) za isplatu financijske potpore u iznosu od 700 milijuna EUR (bez pretfinanciranja).

Ukupni plan Hrvatske za oporavak i otpornost financirat će se bespovratnim sredstvima u iznosu od 6,3 milijarde eura. Plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnoj provedbi i ovise o tome hoće li Hrvatska provesti ulaganja i reforme navedene u njezinu planu za oporavak i otpornost. Prvi zahtjev za plaćanje odnosi se na 34 ključne etape i ciljne vrijednosti kojima je obuhvaćeno nekoliko reformi u područjima zdravstva, socijalne politike, obrazovanja odraslih, borbe protiv korupcije, revizije i kontrole, borbe protiv pranja novca, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te energetske učinkovitosti zgrada. Komisija ima rok od dva mjeseca da ocijeni zahtjev.

Zatim će Gospodarskom i financijskom odboru Vijeća poslati preliminarnu procjenu ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti potrebnih za isplatu Hrvatskoj.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/mehanizam-za-oporavak-i-otpornost-u-hrvatskoj-2022-03-15_hr