Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Europska komisija je 20. rujna od Hrvatske primila drugi zahtjev za isplatom financijske potpore u iznosu od 700 milijuna eura bez pretfinanciranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Plan Hrvatske za oporavak i otpornost financirat će se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,51 milijarde eura. Plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti i ovise o tome hoće li Hrvatska provesti ulaganja i reforme navedene u planu za oporavak i otpornost.

Ovaj drugi zahtjev za plaćanjem temelji se na 25 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te uključuje novi Zakon o socijalnoj skrbi i osposobljavanje socijalnih stručnjaka, kao i uspostavu instrumenata za jačanje pristupa financiranju za poduzeća te Odluku o poticajima za dobrovoljna funkcionalna i stvarna spajanja jedinica lokalne samouprave. Njime su obuhvaćene i važne energetske mjere kao što su procjena izazova u povećanju primjene obnovljivih izvora energije i donošenje strategije za razvoj vodika.

Europska komisija ima rok od dva mjeseca da ocijeni hrvatski zahtjev. Zatim će Gospodarskom i financijskom odboru Vijeća poslati preliminarnu procjenu ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti potrebnih za tu isplatu Hrvatskoj.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/croatias-recovery-and-resilience-plan_hr