Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hrvatska je 31. kolovoza Komisiji podnijela zahtjev za izmjenu plana za oporavak i otpornost, kojem želi dodati i poglavlje o planu REPowerEU.

Poglavlje o planu REPowerEU obuhvaća mjere povezane s energetskom sigurnošću, poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetskom učinkovitošću zgrada, prometom i vodikom iz obnovljivih izvora. Uvršteno je 7 novih reformi i 12 novih ulaganja za ostvarivanje ciljeva plana REPowerEU te je prošireno osam postojećih mjera.

Predloženom izmjenom plana koju Komisija sada treba ocijeniti predviđa se i izmjena 39 planiranih mjera i povećanje financiranja za neke mjere izvan poglavlja o planu REPowerEU.
Zahtjev Hrvatske za izmjenom temelji se na potrebi da se u obzir uzmu visoka inflacija u 2022., poremećaji u lancu opskrbe, zahtjev za zajmovima i revizija dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) sa 6,3 milijarde eura na 5,5 milijardi eura. Revizija je dio ažuriranja dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost iz lipnja 2022. i odražava relativno bolje ekonomske rezultate Hrvatske u 2020. i 2021. nego što je prvotno bilo predviđeno.

Predloženi izmijenjeni plan Hrvatske uključuje zahtjev za dodatnim zajmovima u iznosu od 4,4 milijarde eura. Zajedno s dodjelom bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost Hrvatske i plana REPowerEU (5,5 milijardi eura odnosno 269 milijuna eura) i njezinim udjelom u pričuvi za prilagodbu Brexitu (7,2 milijuna eura) koje je Hrvatska zatražila za prijenos u plan za oporavak i otpornost, dostavljeni izmijenjeni plan iznosi ukupno 10,2 milijarde eura.

Komisija sada ima do dva mjeseca da procijeni ispunjava li izmijenjeni plan i dalje sve kriterije utvrđene u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ako je ocjena Komisije pozitivna, izradit će prijedlog izmijenjene Provedbene odluke Vijeća kako bi se uzele u obzir izmjene hrvatskog plana. Države članice imat će do četiri tjedna da potvrde procjenu Komisije.