Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Svake prve subote u srpnju, prema odluci UN-a od 1992. godine, obilježava se Međunarodni dan suradnje. Cilj obilježavanja ovog dana je u povećanju svijesti o važnosti suradnje, kao i promoviranje međunarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti, jednakosti i mira. Također, potiče se na rješavanje globalnih pitanja, kao i jačanje i proširenje suradnje između međunarodnih udruga i brojnih aktera, uključujući i suradnju s državom, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana suradnje je „Suradnja gradi bolji svijet“.

U sklopu mjesečnih aktivnosti centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije često se organiziraju događaji u suradnji sa Školama ambasadorima Europskog parlamenta na području Dubrovačko-neretvanske županije te se potiče planiranje i održavanje suradnje sa školama ambasadorima iz drugih županija kroz mini twinning.

Kroz aktivnosti u suorganizaciji centra EUROPE DIRECT DNŽ i Škola ambasadora Europskog parlamenta koriste se i promiču službeni nastavni materijali EU-a (Kutak za učenje) te se učenici na zanimljiv način educiraju o europskim inicijativama, prioritetima, ustroju institucija EU-a, povijesnom pregledu te mogućnostima za mlade građane EU-a.

Naime, program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS) podiže razinu svijesti o europskoj parlamentarnoj demokraciji, ulozi Europskog parlamenta i europskim vrijednostima među učenicima gimnazija i srednjih strukovnih škola iz različitih obrazovnih, društvenih i geografskih sredina. Program učenicima nudi priliku za razumijevanje prava koja imaju kao građani EU-a i učenje o aktivnom sudjelovanju u demokratskom procesu EU-a.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije aktivno je pet Škola ambasadora Europskog parlamenta: Gimnazija Dubrovnik, Gimnazija Metković, Srednja škola Blato Korčula, Srednja škola Metković, Srednja škola Vela Luka.

U Republici Hrvatskoj je trenutačno aktivno 50 Škola ambasadora Europskog parlamenta: Međimurska županija (3), Bjelovarsko-bilogorska županija (1), Primorsko-goranska županija (5), Požeško-slavonska županija (4), Brodsko-posavska županija (2), Zadarska županija (2), Dubrovačko-neretvanska županija (5), Ličko-senjska županija (2), Vukovarsko-srijemska županija (2), Istarska županija (2), Zagrebačka županija (1), Grad Zagreb (5), Osječko-baranjska županija (3), Splitsko-dalmatinska županija (5), Varaždinska županija (1), Šibensko-kninska županija (2), Krapinsko-zagorska županija (1), Sisačko-moslavačka županija (2), Virovitičko-podravska županija (2).