Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferenciju 11. prosinca u 10 sati u Nacionalnoj knjižnici u Zagrebu organizira Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, a pod pokroviteljstvom potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju gospođe Dubravke Šuice.

Konferencijom na temu demografskih promjena u Hrvatskoj i Europi obilježava se donošenje seta alata Europske komisije u listopadu 2023. godine kao praktičan odgovor na demografske izazove u Europskoj uniji. Konferencija ima tri teme: migracije i tržište rada, ravnoteža poslovnog i privatnog života te aktivnost starijih generacija.

Konferencija nastoji podići svijest o očekivanim demografskim promjenama u Europskoj uniji i na globalnoj razini, ističući utjecaj promjena na nacionalnu konkurentnost te pokrenuti diskusiju o načinu rješavanja pitanja starenja stanovništva i smanjenja radno sposobne snage. Osim toga, predstavit će se postojeći instrumenti EU-a, s fokusom na Instrument za oporavak i otpornost.

Za više informacija i prijavu na Konferenciju: https://croatia.representation.ec.europa.eu/events/konferencija-o-demografskim-promjenama-u-hrvatskoj-i-europi-2023-12-11_hr