Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 22. veljače zaključila projekt Instrumenta za tehničku potporu (TSI) koji je pomagao 17 država članica u njihovim nastojanjima da ukinu ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, kako je utvrđeno u planu REPowerEU.

Projekt je pokrenut u ožujku 2022. na temelju posebnog poziva u okviru odgovora Komisije na energetsku krizu uzrokovanu ruskim napadom na Ukrajinu. Komisija je zajedno s Međunarodnom agencijom za energiju (IEA) pružila savjete i omogućila izgradnju kapaciteta kako bi utvrdila i provela posebne reforme i ulaganja u području obnovljive energije, energetske učinkovitosti, proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora i inovativnih rješenja za dekarbonizaciju industrije u skladu s ciljevima plana REPowerEU. 

17 država članica sudionica su Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Italija, Cipar, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Finska. Projekt je pomogao državama članicama da se pripreme za zimu i budućnost, a istodobno je podržao njihov put prema nultoj neto stopi emisija. 

 Instrument za tehničku potporu glavni je instrument Komisije za pružanje tehničke potpore reformama u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. Dio je višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. i Plana oporavka za Europu. Temelji se na uspjehu Programa potpore strukturnim reformama, u okviru kojega je od 2017. provedeno više od 1400 projekata tehničke potpore u svim državama članicama.