Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je pokrenula javno savjetovanje o pravilima o naknadi štete zbog neispravnih proizvoda. Poseban naglasak bit će na upotrebi umjetne inteligencije u proizvodima i uslugama. Komisija poziva zainteresirane strane da izraze svoja stajališta o reviziji Direktive o odgovornosti za proizvode i o tome osigurava li se nacionalnim pravilima o odgovornosti pravna sigurnost i zaštita potrošača u doba pametnih proizvoda i usluga koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. To je posebno važno jer sigurnost tih proizvoda i usluga ne ovisi samo o njihovu dizajnu i proizvodnji, nego i o ažuriranju softvera, protoku podataka i algoritmima. Javnim savjetovanjem obuhvaćena su pitanja kao što je odgovornost gospodarskog subjekta. Drugi važan aspekt jest nadogradnja i obnova proizvoda i komponenti, što postaje sve važnije u našem prijelazu na kružno gospodarstvo. Postojeća pravila o odgovornosti temelje se na dvama stupovima: Direktivi o odgovornosti za proizvode i neusklađenim nacionalnim pravilima o odgovornosti. Direktivom o odgovornosti za proizvode štite se potrošači koji trpe tjelesnu ozljedu ili imovinsku štetu zbog neispravnih proizvoda te su obuhvaćeni proizvodi u rasponu od vrtnih stolica do lijekova, automobila i proizvoda koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Neusklađena nacionalna pravila o odgovornosti uključuju različita pravila o odgovornosti koja obuhvaćaju različite vrste šteta i potraživanja od svake odgovorne osobe. Savjetovanje je otvoreno 12 tjedana i trajat će do 10. siječnja.