Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija 16. listopada prvi put predlaže mjere za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom zbog nenamjernog ispuštanja plastičnih peleta. Trenutačno se svake godine u okoliš ispušta između 52 i 184 tisuće tona peleta zbog lošeg rukovanja u cijelom lancu opskrbe. Ovim se prijedlogom nastoji osigurati da svi subjekti koji rukuju peletima u EU-u poduzmu potrebne mjere predostrožnosti. Očekuje se da će se time smanjiti ispuštanje peleta za do 74 %, što će dovesti do čišćih ekosustava, doprinijeti rijekama i oceanima bez plastike te smanjiti potencijalne rizike za zdravlje ljudi. Zajedničkim mjerama na razini EU-a pridonijet će se i stvaranju jednakih uvjeta za gospodarske subjekte.

Rješavanje problema gubitaka peleta koji se mogu spriječiti

Plastični peleti jedan su od najvećih izvora nenamjernog onečišćenja mikroplastikom. Komisija stoga predlaže da operateri djeluju prema sljedećem redoslijedu prioriteta: sprečavanje izbjegavanja izlijevanja peleta; ograničavanje prolivenih peleta kako bi se osiguralo da ne onečišćuju okoliš; i, kao konačna opcija, očistiti nakon izlijevanja ili gubitka.