Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako bi ispunila svoju obvezu smanjenja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike u EU-u, Europska komisija 15. ožujka je predložila reviziju određenih odredbi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kako bi se postigla pojednostavnjenja uz zadržavanje snažne, održive i konkurentne politike za poljoprivredu i hranu u EU-u.

Cilj je tih prijedloga, koji se odnose na uvjetovanost i strateške planove u okviru ZPP-a, smanjiti opterećenje povezano s kontrolama za poljoprivrednike u EU-u i pružiti im veću fleksibilnost u ispunjavanju određenih okolišnih uvjeta. Nacionalne uprave imat će koristi i od veće fleksibilnosti u primjeni određenih standarda.

Ovaj zakonodavni prijedlog izravan je odgovor na stotine zahtjeva zaprimljenih od predstavničkih organizacija poljoprivrednika i država članica te dopunjuje kratkoročne mjere Komisije koje su već u tijeku kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za poljoprivrednike.

Prijedlogom se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između potrebe za zadržavanjem uloge ZPP-a u podupiranju prijelaza europske poljoprivrede na održiviju poljoprivredu, očekivanja poljoprivrednika i država članica te cilja brzog postizanja dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća.

Pažljivo je kalibriran i usmjeren na održavanje visoke razine ambicija u području okoliša i klime u postojećem ZPP-u.

Kako bi odgovorila na sve zabrinutosti izražene proteklih tjedana, Komisija Vijeću i Europskom parlamentu šalje i dokument za razmatranje u kojem se navodi nekoliko mjera za poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. O tom će se popisu mogućih mjera raspravljati s ministrima i ministricama poljoprivrede na sljedećem sastanku Vijeća.

Ovaj paket potpore poljoprivrednicima u EU-u temelji se na posljednjim zaključcima Europskog vijeća u kojima je Komisija i Vijeće pozvalo da se uhvate u koštac s izazovima s kojima se suočava poljoprivredni sektor EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: „Komisija poduzima snažne i brze mjere kako bi pružila potporu našim poljoprivrednicima u vrijeme kada se suočavaju s brojnim izazovima i problemima. Današnjim prijedlozima, izrađenima u bliskoj suradnji s poljoprivrednicima, ključnim dionicima, našim državama članicama i zastupnicima u Europskom parlamentu, nudi se ciljana fleksibilnost kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da svoj ključan posao obavljaju s većim povjerenjem i sigurnošću. Šaljemo jasnu poruku da se poljoprivredna politika prilagođava promjenjivim okolnostima, a da pritom ostane usredotočena na ključni prioritet zaštite okoliša i prilagodbe klimatskim promjenama. Komisija će i dalje odlučno podržavati naše poljoprivrednike, koji održavaju sigurnost opskrbe hranom u EU-u i djeluju na prvoj liniji našeg djelovanja u području klime i okoliša.“