Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je donijela glavni program rada Obzora Europa za razdoblje 2021.-2022. u kojem su navedeni ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti sredstva u iznosu od 14,7 milijardi eura.
Ulaganja će pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju u kontekstu Europskog zelenog plana, te će pospješiti održivi oporavak od krize uzrokovane pandemijom COVID-19.
Sredstva su namijenjena za projekte u kontekstu unapređenja znanosti o klimatskim promjenama te pružanje rješenja za smanjenje stakleničkih plinova. Nadalje, sredstvima će se također financirati 

digitalna tranzicija što podrazumijeva preduvjete za osnivanje digitalnih poduzeća te poticanje korištenja digitalnih alata u području zdravstva, medija, kulturne baštine, energije, mobilnosti i sl.

Program je otvoren sudionicima iz cijele Europe i svijeta, a pritom će pojačati europski istraživački prostor.
Više informacija dostupne ovdje: LINK