Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ishod programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. prema izvješću o rezultatima programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. putem sredstava kohezijske politike BDP EU-a će se do 2027. povećati za 0,5 %.

Prema izvješću o rezultatima programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. putem sredstava kohezijske politike BDP EU-a će se do 2027. povećati za 0,5 %. Ta će sredstva omogućiti i otvaranje 1,3 milijuna radnih mjesta te donijeti mnoge dodatne koristi regijama i građanima EU-a.

Kako bi se to ostvarilo, u okviru kohezijske politike za 2021. – 2027. mobilizirat će se 545 milijardi EUR ulaganja, uključujući 378 milijardi EUR koje financira EU. Tim će se ulaganjima potaknuti trajna socioekonomska konvergencija, teritorijalna kohezija, socijalna i uključiva Europa te neometana i pravedna zelena i digitalna tranzicija u kojoj nitko neće biti zapostavljen.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/kohezijska-politika-eu-do-2027-ocekuje-se-povecanje-bdp-za-05-i-otvaranje-13-milijuna-radnih-mjesta-2023-05-02_hr