Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europljani cijene činjenicu da EU pruža stručno znanje i pomaže državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi u raznim područjima politika.

Europljani cijene činjenicu da EU pruža stručno znanje i pomaže državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi u raznim područjima politika. To je jedan od ključnih zaključaka istraživanja Flash Eurobarometra iz travnja 2023., kojim se potvrđuje koliko je važna i potrebna potpora koju nudi Komisijin Instrument za tehničku potporu.

Instrumentom za tehničku potporu Komisija pruža tehničku potporu za reforme u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. Instrument može pomoći državama članicama i u osmišljavanju, izmjeni, provedbi i reviziji transformacijskih reformi uključenih u njihove planove za oporavak i otpornost.

Kako EU može pomoći državama članicama?

U istraživanju se Europljane pitalo u kojim područjima države članice mogu imati najviše koristi od potpore EU-a za osmišljavanje i provedbu reformi.  Evo što su odgovorili:

• 42 % Europljana smatra da EU može poticati razmjenu dobre prakse među državama članicama

• 42 % potvrđuje važnost potpore EU-a državama članicama u upravljanju krizama kao što su pandemije, prirodne katastrofe ili sukobi

• 34 % smatra da EU može pružati znanje i stručnost državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi

• 34 % izjavilo je da EU može državama članicama pružati financijsku potporu za reforme

•  31 % smatra da EU može pomoći u poboljšanju vještina i kompetencija u javnoj upravi u državama članicama.

Za izvješće Eurobarometra: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3054