Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija usvojila je europski akt o slobodi medija, novi skup pravila za zaštitu medijskog pluralizma i uredničke neovisnosti u Europskoj uniji. Predložena uredba između ostalog uključuje i zaštitne mjere protiv političkog nadzora i uplitanja u uredničke odluke. Naglasak je stavljen na neovisnost i stabilno financiranje javnih medija, kao i na transparentnost vlasništva nad medijima i dodjele državnog oglašavanja. Utvrđuju se i mjere za zaštitu uredničke neovisnosti i otkrivanje sukoba interesa. Uredbom će se riješiti i pitanje koncentracije medija i osnovati novi neovisni Europski odbor za medijske usluge, sastavljen od nacionalnih medijskih tijela. Komisija je uz to donijela i Preporuku za poticanje unutarnjih zaštitnih mjera za uredničku neovisnost.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: “Posljednjih smo godina vidjeli razne oblike pritiska na medije. Krajnje je vrijeme za djelovanje. Moramo utvrditi jasne principe. Nijedan novinar ne smijem biti pod nadzorom zbog svojeg posla, nijedan javni medij ne smije se upotrebljavati kao propagandni kanal. To je ono što danas prvi put predlažemo: zajedničke zaštitne mjere za zaštitu slobode i pluralizma medija u EU-u.“

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, dodao je: „EU je najveće demokratsko jedinstveno tržište na svijetu. Medijska poduzeća imaju ključnu ulogu, ali se suočavaju sa smanjenim prihodima, prijetnjama slobodi i pluralizmu medija, pojavom vrlo velikih internetskih platformi i mnoštvom različitih nacionalnih pravila. Europskim aktom o slobodi medija osiguravaju se zajedničke zaštitne mjere na razini EU-a kako bi se zajamčio veći broj stavova i mišljenja te kako bi naši mediji mogli djelovati bez ikakvog uplitanja, bez obzira je li riječ o privatnim ili javnim medijima. Novo europsko nadzorno tijelo promicat će učinkovitu primjenu tih novih pravila o slobodi medija i provjeravati koncentracije medija kako se ne bi ograničavao pluralizam.“

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_5504