Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 31. svibnja je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Djelotvorna provedba koncepta sudskog presedana u državama članicama Europske unije”. Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da uvede mehanizam kojim se jamči uzajamno priznavanje pravomoćnih sudskih odluka koje su donijeli sudovi drugih država članica o sličnim ili istovjetnim pitanjima, a koja zahtijevaju primjenu prava Unije i imaju prekogranične posljedice. Ovo uključuje i mogućnost pozivanja na nacionalne sudske presedane o kojima odlučuju sudovi predmetne države.

Odluka o registraciji pravne je prirode i njome se ne prejudiciraju konačni pravni i politički zaključci Komisije o ovoj inicijativi ni eventualne mjere koje namjerava poduzeti, ako inicijativa dobije potrebnu potporu.

Budući da europska građanska inicijativa ispunjava formalne uvjete utvrđene u relevantnom zakonodavstvu, Komisija je drži pravno prihvatljivom. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedloga.