Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U sklopu mjesečnih aktivnosti EUROPE DIRECT-a Dubrovačko-neretvanske županije, 28. travnja u Dubrovniku održan je okrugli stol s ravnateljima i predstavnicima ravnatelja srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije na temu promicanja službenog nastavnog materijala EU.

Okrugli stol pod nazivom „EU u školama“ organizirao je predstavnik centra EUROPE DIRECT DNŽ odnosno, udruga ESN Dubrovnik. Održana aktivnost provedena je s ciljem boljeg upoznavanja srednjih škola s mogućnostima korištenja EU digitalnih platformi za nastavne aktivnosti te formalno i neformalno učenje.

Tema okruglog stola su prvenstveno bili EU materijali u školama odnosno, sadržaji poput „Kutka za učenje“ te platforme „School Education Gateway“. Također, tijekom razgovora predstavljene su EU prilike u školama poput ERASMUS-a, raznih projektnih aktivnosti, Europskih snaga solidarnosti i sl., a u koje se zainteresirane škole mogu uključiti.

Sudionici okruglog stola složili su se da organizacija ovakvih aktivnosti predstavlja izvrsnu priliku za razmjenu iskustava i ideja, a sve u svrhu promicanja EU mogućnosti namijenjenih školama.