Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europski tjedan regija i gradova (#EURegionsWeek) najveći je briselski godišnji događaj posvećen kohezijskoj politici koji okuplja regije i gradove iz cijele Europe, a održao se u online izdanju od 11. do 14. listopada 2021. godine.
Ovogodišnje teme bile su kohezija, zelena i digitalna tranzicija te građanski angažman, a program pod nazivom “Zajedno za oporavak” bio je usmjeren na sposobnost Europske unije te nacionalnih i regionalnih vlasti da podrže europske građane i njihove lokalne zajednice praktičnim mjerama i javnim politikama usmjerenima na ulaganje u pravedniju, zeleniju i digitalniju budućnost. Nova kohezijska politika i programi EU-a za razdoblje 2021.-2027., kao i financijski instrumenti EU-a za rješavanje COVID-19 krize, bili su u središtu pozornosti ovogodišnjeg programa.
S obzirom na posljedice korona virusa, događaj je održan u online formatu, ali je dosadašnja praksa bila da početkom listopada više od 9000 sudionika, uključujući preko 1000 govornika iz cijele Europe i šire, se okupi u Bruxellesu i sudjeluje u programu koji obuhvaća više od 300 radnih sastanaka, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju, a čija je tema razvoj regija i gradova. Program se svake godine prilagođava specifičnim pitanjima koja su na dnevnom redu EU-a.
Događaj je s vremenom prerastao u jedinstvenu platformu za komunikaciju i umrežavanje koja okuplja regije i gradove iz cijele Europe, uključujući njihove političke predstavnike, dužnosnike, stručnjake i akademike.
Organizacija ovakvog događaja potrebna je jer su regije i gradovi uključeni u izradu većine politika EU-a. Podnacionalna tijela javnih vlasti u EU-u odgovorna su za trećinu javnih rashoda (2,1 bilijuna eura godišnje) i za dvije trećine javnih ulaganja (otprilike 200 milijardi eura), pri čemu se potonja sredstva često moraju trošiti u skladu s pravnim propisima EU-a.
Europski tjedan regija i gradova zajednički organiziraju Europski odbor regija (OR) i Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO). Početkom godine, obično u siječnju, objavljuje se natječaj za izbor partnera. Slijedom natječaja odabire se više od 500 partnera iz cijele Europe: regije i gradovi, uglavnom grupirani u konzorcije sa zajedničkim pitanjima (regionalna partnerstva), poduzeća, financijske institucije, međunarodne udruge ili akademske ustanove. Partneri su obvezni održavati seminare o pitanjima od zajedničkog interesa, koja se često odnose na provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih programa EU-a.