Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na plenarnom zasjedanju Konferencije o budućnosti Europe održanom 8. i 9. travnja raspravljalo se o konkretnim prijedlozima.

Predsjedatelji i glasnogovornici devet radnih skupina stavili su na raspravu na plenarnom zasjedanju Konferencije konsolidirane nacrte prijedloga, grupirane po temama. Prijedlozi su se uglavnom temeljili na preporukama europskih panela građana i građanki i nacionalnih panela, nadopunjenima korisnim idejama primljenima preko višejezične digitalne platforme. Svi sudionici plenarnog zasjedanja održali su raspravu o tim prijedlozima.

Potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: Sada smo u odlučujućoj fazi Konferencije o budućnosti Europe, u kojoj su dijalog i suradnja važniji nego ikad prije. Vrlo sam zadovoljna što sam to vidjela na djelu na plenarnom zasjedanju. Napredak koji smo dosad postigli uvelike je premašio moja očekivanja, posebno zbog iznimnog zalaganja i marljivog rada naših građana. Radujem se suradnji u nadolazećim tjednima na putu prema postizanju konačnog rezultata.

Sljedeći koraci

Završno plenarno zasjedanje Konferencije, na kojem se očekuje da će sudionici jednoglasno odobriti prijedloge, zakazano je za 29. i 30. travnja u Strasbourgu. Izvršni odbor Konferencije uključit će te prijedloge u završno izvješće Konferencije, koje će biti dostavljeno predsjednicima institucija EU-a 9. svibnja u Strasbourgu na svečanosti kojom će se konferencija zaključiti.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/buducnost-europe-konferencija-dovrsava-preporuke-o-politikama-2022-04-13_hr