Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 31. srpnja objavila poziv na podnošenje projektnih prijedloga za istraživanje načina širenja dezinformacija o ruskom ratu protiv Ukrajine, izborima i zajednici LGBTQ+ na internetu i izvan njega te za borbu protiv dezinformacija i suzbijanje njihova učinka. Poziv se temelji na prethodnom sličnom projektu koji je već u tijeku, nakon poziva na podnošenje prijedloga objavljenog u srpnju 2022.
U okviru novog poziva predviđena su financijska sredstva EU-a od gotovo 1,2 milijuna EUR za bolje razumijevanje načina na koji se dezinformacije stvaraju, šire i utječu na stavove građana te njihova stvarnog učinka. To je posebno važno u smislu destabilizacije demokracije do koje mogu dovesti lažne i obmanjujuće informacije o ruskom ratu protiv Ukrajine, štete koju dezinformacije mogu uzrokovati u pogledu uključenosti i ravnopravnosti zajednice LGBTQ+ te učinka dezinformacija na izbore.
Projekt je dopuna radu Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO) i trebao bi sadržavati prijedloge strategija, mjera, budućih političkih aktivnosti i novih praksi za poticanje pozitivnog diskursa i borbe protiv štetnih lažnih informacija, među ostalim prethodnim razotkrivanjem predviđenih dezinformacija.
Rok za podnošenje prijava je 22. rujna 2023., a odabrani projekt trebao bi se početi provoditi u rujnu 2024. Prijaviti se mogu sveučilišta, istraživački centri, nevladine organizacije, javna tijela i drugi.
Ti su projekti dio šireg rada na suzbijanju dezinformacija, uključujući Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija i internetske stranice EU vs Disinfo. Do kraja kolovoza vrlo velike internetske platforme definirane u Aktu o digitalnim uslugama morat će provesti i prvu redovitu procjenu rizika, koja obuhvaća, među ostalim, način na koji se njihove usluge zloupotrebljavaju za dezinformiranje.