Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na jučerašnjem plenarnom zasjedanju Europski parlament je, nakon političkog dogovora postignutog u siječnju i odobrenja Vijeća iz svibnja, dao konačnu suglasnost za Uredbu o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) u vrijednosti od 99,3 milijarde eura.

U razdoblju od 2021. do 2027. ESF+ će biti glavni instrument za financiranje ulaganja u ljudski kapital.

Države članice mogu iskoristiti ta sredstva za poboljšanje pristupa zapošljavanju, otvaranje većeg broja boljih radnih mjesta s pravednim radnim uvjetima, pružanje potpore najranjivijima, uključujući djecu u opasnosti od siromaštva, te osposobljavanje ljudi za stjecanje odgovarajućih vještina za zelenu i digitalnu tranziciju.