Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ESN Dubrovnik je danas, 28. rujna 2021., organizirao u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik edukativne prezentacije i radionice u sklopu projekta Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije o Europskim snagama solidarnosti. Ovom prilikom učenici četvrtih razreda pobliže su se upoznali s mogućnostima i prilikama koje se nude za mlade na razini EU. Kroz ovu aktivnost predstavio se program Europskih snaga solidarnosti s ciljem osmišljavanja zajedničkih aktivnosti Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije i škola. Započeti proces izrade projekta učenika i ESN Dubrovnik nastavit će se kroz suradnju u online formi, a bit će finaliziran u prosincu.

Učenici su se kroz interaktivnu nastavnu aktivnost upoznali s radom Europe Direct-a te programom ESS-a. U sklopu predavanja učenicima je prezentiran i koncept održivog turizma, nadovezujući se na trenutni sadržaj kojeg obrađuju u redovnom nastavnom programu. Predstavljena je uloga i fokus na održivi turizam kroz EU planove i financijske instrumente, odnosno njegova strateška važnost te doprinos ciljevima novog financijskog razdoblja i plana NextGenerationEU. Raspravljalo se o utjecajima i prednostima održivog turizma na ekonomiju, zajednicu i okoliš te tako učenicima približila i ideja sudjelovanja na online platformi Konferencije o budućnosti Europe na temu održivosti i ekologije.