Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„You are EU” („Ti si EU”) poziv je svim Europljanima da se angažiraju i pomognu u savladavanju izazova koji su pred nama kako bismo stvorili bolju budućnost zahvaljujući čistoj energiji proizvedenoj u Europi. Možemo se osloniti na svoju snagu koja proizlazi iz zajedničke želje da oblikujemo svijet u kojem živimo. „You are EU” doprinos je nas, Europljana, EU-u. „You are EU” izraz je uvjerenja da zajedno možemo ostvariti prelazak na čistu energiju proizvedenu u Europi. „You are EU” podsjeća da, iako je pred nama mnogo posla, zajedničkim snagama možemo ostvariti naš cilj u interesu budućih generacija. Naša djeca i unuci potiču nas da se okrenemo budućnosti i posvetimo zajedničkom cilju očuvanja demokracije, gospodarstva te mirne i neovisne Unije.