Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je objavila drugo po redu izvješće na razini EU-a o vladavini prava, koje se sastoji od komunikacije, u kojoj je prikazano stanje u pogledu vladavine prava u EU-u u cjelini, i analize po državama članicama, u kojoj je svakoj državi članici posvećeno po jedno poglavlje.
U izvješću za 2021. analizirana su nova kretanja od rujna prošle godine te produbljena ocjena pitanja utvrđenih u prethodnom izvješću, uzimajući u obzir učinak pandemije bolesti COVID-19.

Sve u svemu, izvješće pokazuje mnoga pozitivna kretanja u državama članicama, uključujući mjere poduzete kao odgovor na izazove utvrđene u izvješću 2020. Međutim, razlozi za zabrinutost i dalje postoje, a u nekim državama članicama su se i povećali, primjerice kad je riječ o neovisnosti pravosuđa i stanju u medijima. Izvješće za 2021. temelji se na metodologiji i obuhvatu prethodnog izvješća, a u fokusu su četiri ključna elementa: pravosudni sustavi, okvir za borbu protiv korupcije, medijski pluralizam i sloboda medija i ostala institucionalna pitanja u vezi sa sustavom provjera i ravnoteže. U izvješću se ističe i snažna otpornost nacionalnih sustava tijekom pandemije bolesti COVID-19. Pandemija je pokazala važnost sposobnosti održavanja sustava provjera i ravnoteže i vladavine prava.  

 Za više informacija pronađite ovdje.