Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska unija i Crna Gora 16. svibnja su potpisale ažurirani sporazum o operativnoj suradnji u upravljanju granicama s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex).

Sporazum su u ime Europske unije potpisali povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson i ministar pravosuđa Gunnar Strömmer koji je ujedno i predstavnik švedskog predsjedanja Vijećem, i ministar unutarnjih poslova Filip Adžić u ime Crne Gore.

Potpisivanje sporazuma konkretan je rezultat Akcijskog plana EU-a za zapadni Balkan koji je Komisija predstavila u prosincu 2022. Pojačana operativna suradnja između partnera sa zapadnog Balkana i Frontexa pridonijet će rješavanju problema nezakonitih migracija i daljnjem jačanju sigurnosti na vanjskim granicama EU-a.