Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kroz tekuću 2022. godinu obilježava se Europska godina mladih u kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, uključivije, zelenije i digitalnije budućnosti.

Jedinstvena je to prigoda za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti i zajedničkim koracima koje možemo poduzeti kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postale trajne značajke europskih programa.

Europska komisija pokrenula je posebnu podstranicu na Europskom portalu za mlade, glavnom kanalu komunikacije na razini Europske unije, te se i vi možete uključiti u obilježavanje Europske godine mladih! Sva događanja koja planirate u 2022., a vezana su za mlade (neovisno o izvoru financiranja), možete prijaviti na europsku kartu aktivnosti. To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje itd.

Sva događanja za mlade možete vrlo jednostavno prijaviti: potreban vam je EU login račun s kojim ćete na Europskom portalu za mlade pod Aktivnosti odabrati Prijavite aktivnost. U sljedećem prozoru Upravljanje aktivnostima odaberite Nova aktivnost, upišite podatke o događanju te kliknite Spremi – i vaša je prijava gotova! Agencija će pregledati događanja i nakon pozitivne validacije objaviti ih na Portalu.

Potičemo vas da prijavljujete aktivnosti, promovirate Europsku godinu mladih i inspirirate se aktivnostima za mlade! Aktivnosti je na kartu moguće dodati i retroaktivno.

Link na podstranicu na Europskom portalu za mlade: https://europa.eu/youth/year-of-youth_hr

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.