Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U talijanskom gradu Rimini, 17. i 18. svibnja, održan je partnerski sastanak projekta MARLESS na kojem su, uz cjelokupan partnerski konzorcij, sudjelovali predstavnici Regionalne agencije DUNEA.

Tijekom sastanka, predstavljeni su do sada postignuti rezultati te razrađena daljnja dinamika provedbe, kako bi se osiguralo ostvarenje projektnih ciljeva i svih isporučevina predviđenih prijavnim obrascem. Osim koordinacijskog sastanka partnera, organiziran je i posjet utočištu za ozlijeđene morske kornjače u gradu Riccione kojeg vodi Fondazione Cetacea. Utočište se financira iz EU projekata kao i individualnih donacija, a trenutno skrbi o 15 jedinki.

Projektom MARLESS posebno se želi skrenuti pozornost na ogromne količine plastike koja se nalazi u našem podmorju i na plažama, a isti se rješava konkretnim akcijama na 6 pilot područja. Tako stručnjaci sa Sveučilišta u Dubrovniku na području naše županije rade na razvoju autonomne robotske mreže za prikupljanje otpada s morske površine, dok Regionalna agencija DUNEA u ulozi županijskog komunikatora projekta, kroz osmišljenu promotivnu kampanju i slogan “Kreni u novi dan promjenom”, želi potaknuti građane na promišljanje korištenja održivih opcija u svakodnevnom životu i izbjegavanju jednokratnih proizvoda.

Jedan od osnovnih MARLESS ciljeva je jačanje akcija i prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske sa ciljem smanjenja količine otpada u Jadranskom moru. Kako bi se nastavile projektne akcije u budućnosti i eventualno proširile van samog programskog područja Italija-Hrvatska, ovom prigodom Sveučilište u Bologni održalo je trening za sudionike na temu pripreme projekata za novi LIFE poziv, čije su glavne postavke na temu zaštite okoliša s posebnim fokusom na kružnu ekonomiju, kao jedan od mogućih programa za prijavu nastvaka ove projektne incijative.

Projekt MARLESS prijavljen je i odobren kroz strateški poziv programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020., a nositelj projekta je Regionalna agencija za zaštitu okoliša i prevenciju regije Veneto (IT) uz još 12 regionalnih i nacionalnih partnera s hrvatske i talijanske strane. Zahvaljujući ovom projektu, za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano je 4,5 milijuna kuna, s Regionalnom agencijom DUNEA i Sveučilištem u Dubrovniku kao dijelom partnerskog konzorcija, među kojima su još Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR), Regija Friuli Venezia Giulia (IT), Cetacea Foudation (IT), Sveučilište u Bologni (IT), Institut Ruđer Bošković (HR), Istarska županija (HR), Istarska regionalna energetska agencija IRENA (HR), Regija Apulija (IT), Regija Veneto (IT) i Regija Emilia-Romagna (IT). Ukupna vrijednost projekta je 31.835,445,00 milijuna kuna, od kojih 85 % u iznosu od 27.060,128,00 milijuna kuna sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je kraj prosinca 2022. godine.