Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Povodom obilježavanja Europskog tjedna održivog razvoja, 28. i 29. rujna Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu, u ulozi predstavnika centra EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije, organizirala je „Zero Waste“ radionicu o kružnom gospodarstvu. Cilj radionice bio je osvijestiti učenike da s ekološkog stajališta počnu promatrati svijet oko sebe.
Radionica je započela edukacijom, prilikom koje su se među ostalim koristili i materijali dostupni na stranici EU Kutka za učenje. Nakon edukacije učenicima se omogućilo da samostalno izrađuju ekološke odnosno, prirodne proizvode za održavanje čistoće kućanstva te da nauče kulinarske recepte za održivo korištenje hrane, bez otpada. Za jedan od zanimljivih recepata iskoristile su se prezrele banane koje nisu postale otpad već ukusan „banana bread“ kolač, a kora od banane iskoristila se za prehranu i čišćenje školskog bilja.