Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Partnerski sastanak projekta BLUEfasma održan je 14. i 15. ožujka u Studentskom domu u Dubrovniku. U organizaciji projektnog partnera Regionalne agencije DUNEA sastanku su nazočili partneri mediteranskih europskih zemalja.

Na sastanku je bilo riječi o projektnim aktivnostima planiranima do kraja lipnja ove godine, do kada se projekt provodi. Tako su prvog dana sastanka predstavljene preporuke za prijelaz na kružno gospodarstvo u sektorima ribarstva i akvakulture dobivene provedbom aktivnosti na 11 pilot područja na Mediteranu, među kojima je i Dubrovačko-neretvanska županija.

Drugog dana održan je sastanak tematske radne grupe u kojoj su, osim partnera, sudjelovali i vanjski stručnjaci, a koja za cilj ima definirati način na koji će se dobiveni rezultati i preporuke integrirati u regionalne i nacionalne politike.

Uz Regionalnu agenciju DUNEA, u provedbi aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije kao vanjski stručnjak sudjeluje i Sveučilište u Dubrovniku. Suradnjom je razvijena i predstavljena tehnika izrade suvenira i nakita od mljevenih ljuštura kamenica i dagnji kao primjer kružnog gospodarenja otpadom te kao rješenje za problem onečišćenja Malostonskog zaljeva predviđenog za posjet trećeg dana sastanka.

U projektu BLUEfasma sudjeluju partneri iz Grčke, Cipra, Italije, Malte, Francuske, Španjolske, Portugala i Crne Gore. Vrijednost projekta ugovorenog u sklopu INTERREG Programa Mediteran 2014 – 2020 je 20.946.308,00 kuna, a 85 % bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 1.561.333,70 kuna.