Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Započeo je postupak odabira za zapošljavanje privremenog osoblja za „prevoditelje” na hrvatski i portugalski jezik. Svrha je tih postupaka odabira sastaviti popis sposobnosti na temelju kojih će odgovarajući jezični odjeli Glavne uprave Europske komisije zaposliti privremeno osoblje kao „prevoditelje” u Bruxellesu ili Luxembourgu.
Prijave se podnose putem interneta do 13. prosinca 2023. u 12:00 sati prema briselskom vremenu. Sretno!

Za više informacija: https://commission.europa.eu/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/call-expressions-interest-temporary-agents-directorate-general-translation_hr