Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako postići klimatsku neutralnost do 2050.?

Aktualne promjene koje utječu na klimu našeg planeta ubrzano preobražavaju svijet. Šumski požari, toplinski valovi i poplave su sve češće pojave u cijelom svijetu. Znanstvenici diljem svijeta upozoravaju da će globalnim zatopljenjem, ukoliko se nešto hitno ne poduzme, do 2060. iznositi do kraja stoljeća čak 5°C. Takvi ekstremni vremenski uvjeti imat će razočaravajuć učinak na naš planet, rezultirajući gubitkom bioraznolikosti i ekstremne promjene u ekosustavima.

Zato je Europska Komisija 2019. Godine iznijela Europski Zeleni Plan koji sadrži brojne inicijative u području politika čiji je cilj pomoći EU-u da ostvari svoj cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050.

To je nova strategija rasta kojom se EU nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa.

Države članice EU-a postavile su obvezujuće ciljeve u pogledu emisija za ključne sektore gospodarstva kako bi se znatno smanjile emisije stakleničnih plinova. Europski Zeleni Plan svojim ambicijama podrazumijeva potpunu preobrazbu industrije EU-a, kojom će se poticati održivi gospodarski rast te doprinijeti dugoročnoj globalnoj konkurentnosti gospodarstva EU-a promicanjem inovacija u zelenim tehnologijama.

Europski Zeleni Plan obuhvaća sve gospodarske sektore, a posebice promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industrije kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i kemikalija.

Više informacija o Europskom Zelenom planu možete pronaći ovdje:

European Green Deal – priorities 2019-2024