Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija predstavila je izvješće o stanju Schengena za 2022. Ovo je prvi put da je Komisija predstavila takvo izvješće kao dodatak prošlogodišnjoj strategiji za Schengen. Ovo je izvješće dio inicijative Komisije za jačanje upravljanja Schengenom putem godišnjeg izvješća o stanju schengenskog područja, u kojem se utvrđuju prioriteti za sljedeću godinu i prati napredak na godišnjoj razini. Stoga se u ovom izvješću utvrđuje popis prioritetnih mjera za razdoblje 2022. – 2023. koje treba provesti na nacionalnoj i europskoj razini. Također podsjeća na važnost dovršetka schengenskog područja, uzimajući u obzir i rezultate najnovijih schengenskih evaluacija. Komisija će se istodobno savjetovati i s institucijama o višegodišnjoj strateškoj politici za europsko integrirano upravljanje granicama na temelju čega će se upravljati radom svih aktera europske granične i obalne straže tijekom sljedećih pet godina. Izvješće o stanju Schengena poslužit će kao temelj za rasprave zastupnika u Europskom parlamentu i ministara unutarnjih poslova na Schengenskom forumu 2. lipnja i sljedećem Schengenskom vijeću 10. lipnja. Na sljedećem sastanku Schengenskog vijeća ministri i ministrice moći će potvrditi političke prioritete utvrđene u izvješću o stanju Schengena.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/home-affairs/schengen-package_en