Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako bi pomogla građanima i poduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija vodi dijalog s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede.

Odluke donesene u okviru redovnih odluka o povredama uključuju 52 službene opomene. Točnije, riječ je o 51 službenoj opomeni i jednoj dodatnoj službenoj opomeni, 31 obrazloženom mišljenju, uključujući dodatno obrazloženo mišljenje, i pet upućivanja Sudu EU-a u skladu s člankom 258. UFEU-a.

Također je zaključeno 108 predmeta jer je predmetna država članica, u suradnji s Komisijom, riješila problem i osigurala usklađenost s pravom EU-a te stoga upućivanje predmeta Sudu Europske unije nije potrebno.

Za više informacija na sljedećem linku su opisani ključni aspekti postupaka zbog povrede prava EU-a.