Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uoči govora predsjednice von der Leyen o stanju Unije koji će se održati 14. rujna 2022. u Strasbourgu, Komisija je objavila pregled rada i postignuća iz protekle godine. U ovoj sveobuhvatnoj publikaciji opisuju se mjere EU-a kao odgovor na neopravdanu agresiju Rusije na Ukrajinu, napori EU-a da se smanji ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, kao i napredak ostvaren u pogledu drugih političkih prioriteta Komisije.

U dokumentu se naglašava predanost Komisije jačanju otpornosti EU-a s pomoću instrumenata NextGenerationEU i RePowerEU izgradnjom zelenijih, pravednijih i digitalnijih gospodarstava i društava koja su sposobna oduprijeti se gospodarskim, društvenim i zdravstvenim krizama.

U njemu se opisuje i uloga EU-a na svjetskoj sceni te se ističu inicijative poduzete za jačanje stupova europske demokracije, među ostalim u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Objava uključuje kronologiju ključnih događaja i razvoja događaja od rujna 2021.

Sve najnovije informacije o govoru o stanju Unije za 2022. dostupne su na posebnoj internetskoj stranici: https://state-of-the-union.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/11