Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija 13. lipnja preporučuje konkretne mjere za potporu socijalnoj ekonomiji kojima se ljudima te socijalnim i ekološkim pitanjima daje prednost pred dobiti. U Europi ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima radi ukupno 13,6 milijuna ljudi i koji nude rješenja za najveće probleme u našim društvima. Aktivni su u različitim sektorima, od socijalnih usluga i usluga skrbi do stanovanja, rekreacije i cjenovno pristupačne energije, te uključuju zadruge, uzajamna društva, neprofitne udruge, zaklade i socijalna poduzeća.

Cilj je prijedloga stvoriti povoljne uvjete za razvoj i rast organizacija socijalne ekonomije te informirati o njihovu potencijalu, posebice za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta te podupiranje inovacija i socijalne uključenosti.

Nadovezujući se na Akcijski plan za socijalnu ekonomiju iz 2021., Komisija danas predstavlja:
• prijedlog preporuke Vijeća kako bi države članice mogle oblikovati i provesti strategije socijalne ekonomije
• portal za socijalnu ekonomiju, tj. internetske stranice na kojima će organizacijama socijalne ekonomije na jednom mjestu biti dostupne informacije o financijskim sredstvima EU-a, mogućnostima osposobljavanja itd.